กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:06

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Iquique, Chile ไปทางทิศตะวันตก ๗๕ กม. ไม่มีรายงานความเสียหาย(ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- วานนี้ (๘ มิ.ย. ๕๗) เวลา ๑๖.๑๔ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒ กิโลเมตรจากผิวโลก บริเวณประเทศพม่า ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ ๒๑๖ กม. ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไม่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๗๘๙

๓.๐ – ๓.๙

๑๕๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๒

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๒๒ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงต่อเนื่องถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับลมทางตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนัก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ตอนบนจะแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.ชัยนาท ๔๒.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. – ๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ดอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗.๖ มม.                             

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางบุญกว้าง สีทำมา)

- บ.เสน่ห์พ่อง ต.ไลโว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางนุชจารีย์ เสตะพันธ์)

- บ.ท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางวันเพ็ญ ภิรมย์โพล้ง)

- บ.กล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเอกวิทย์ กามาด)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายฉลวย เส็งบางยาง)

- บ.ต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นางสีนวล อินกอง)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.โป่งกุ่ม ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอนุชัย พับดอกเข็ม)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.วังตอ ต.บึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสาวมาลินี อำโพธิ์ทอง)

- บ.คลองสีเสียด ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพร กอบกิจ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS