FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนลำดวน ม.16 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี _เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 07:24:51
 
บ.โนนลำดวน ม.16 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี _เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ _นายบุญยืน นุสนธิ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel