FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:35

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๘.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Amahai, Indonesia ไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือ ๑๒๙ กม. ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๗๙๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๐

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๒

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๒.๔๘ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา จ.อุบลราชธานี ๑๓๑.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. – ๑๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ.ห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑.๒ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.แม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมชาย พงษ์เทพ)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชริน เอี่ยมชื่น)

- บ.หนองเสม็ด ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ทรัพย์)

- บ.จอป่าคา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอภิสิทธิ์ ยอแจะ)

- บ.ซับป่าคาย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุข ทับทอง)

- บ.หนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุพล แก่งจำปา)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเสมียน คำใบ)

- สถานีวิทยุ ๑๐๓.๐ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอู่ทอง บุตรวงษ์)

- บ.ซำหวายพัฒนา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเภา บุญลือ)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประยูร แสนโต)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจรัญ เลียงจิรการ)

- บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมพล อิงอ้ง)

- บ.น้ำฉา ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางรัชนี พรหมคีรี)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ควนอินนอโม ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนพรัตน์ เอียดตรง)

- บ.หนักไทร ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบรรจบ ชัยเพชร)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel