กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:28:56
 
บ.ลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน มีลมแรง_นาย วิน อนุรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS