กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:11

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

             .๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก San Juan, Puerto Rico ไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

-  ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๐๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๒

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๑.๓๖ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

-ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง ๒ – ๔ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ๔๗.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. – ๑๕ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ.ห้วยเรือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๙.๐ มม.
 . เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕

-บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

-หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.๑ (ธารมะยม)ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายวัชรินทร์ พันธุนาคิน)
-บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

-บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายชริน เอี่ยมชื่น)
- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

-บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๗ มม. (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

-บ.แม่มอกใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นางทองพิน สุจาดึก)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)
- 
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.สองแพรขวา ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสนัด จริงประโคน)

-บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมชาย คชสิงห์)  

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายพนา หัสคุณ)
- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมพร พงษ์สุวรรณ)

-บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)  

-บ.เนินเดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย แม่นหมาย)

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

-บ.เขาคราม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญน้อย เกื้อวงค์)

-บ.ห้วยน้ำเขียว ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสำรวย ปราณนัทธิ์)

-บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

-บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

-บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

-บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

-บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)  

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๕๐ มม. ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ในหลายพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประกอบกับในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS