กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:43:09
 
บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น_นายภิรมย์ แย้มสวน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS