กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินเดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:50:01
 
บ.เนินเดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายธงชัย แม่นหมาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS