กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:00:11
 
บ.ฮวก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายเชิด ศรีใจวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS