FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ 15 มิ.ย. 2557 15:48:48
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่า   ไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง เขาคิชฌกูฏ มะขาม ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง     เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกัน  มาหลายวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร น้ำเริ่มเปลี่ยนสี        และระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ       และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๕.๕๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel