FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:16

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๗ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิ.ย. ๕๗

.๒ แผ่นดินไหว

             ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๗.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๒.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก เมืองKiunga, Papua New Guinea ไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๘๔ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

-  ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๐๙

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๒

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๓.๑๙ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๐ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบน พม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อไปอีก ๑ – ๒ วัน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง ๒ – ๔ เมตร

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ฮากีบิส”(HAGIBIS) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้เคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้     และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไป ประชาชนที่จะเดินทางไปยังมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย พายุนี้ไม่มีผลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย                                                
 -ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๗๒.๓มม.(กรมอุตุนิยมวิทยา)                                        
. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. – ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.               
 -บ.ห้วยเรือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔.๒ มม.
. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

- บ.ทุ่งตลาด อ.วังแช้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๔ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- หน่วยพิทักษ์ อช.ที่ กช.๔ (คลองพูล) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศุภชัย สารทรัพย์)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางทองหล่อ หอมตัน)

- บ.ขุนไกร ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมหมาย บุญรักษา)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสาเก ชาญชิต)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ลมแรง (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.ทุ่งเฮ้า ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ทัพศิริ)

- บ.หาดปลาแห้ว ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็นสบาย (นายบุญธรรม โนราช)

- บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายปรีชา จำแน่)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสถิตย์ ขุนประดิษฐ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel