FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 19:06:14

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง เขาคิชฌกูฏ มะขาม ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอเมือง พะโต๊ะ สวี ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อำเภอเมืองระนอง กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอตะกั่วป่า คุระบุรี กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอำเภอวิภาวดี ไชยา ท่าชนะ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนัก     และตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วัน ได้มากกว่า  ๓๐๐ มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มมีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๙.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel