กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:05:48

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๗ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิ.ย. ๕๗

.๒ แผ่นดินไหว

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Sinabang, Indonesia ไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ประมาณ         ๒๑ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- วานนี้ (๑๖ มิ.ย. ๕๗ ) เวลา ๒๐.๐๘ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ บริเวณพื้นที่ อ.นาน้อย จ.น่าน เครื่อข่ายฯ ทธ. ในพื้นที่ ต.เชียงของ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย       (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๑๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๗.๓๒ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ร่องมรสุมกำลังปานกลางได้เลื่อนไปพาดผ่านประเทศพม่า ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาว แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังสภาวะฝนตกหนักและลมแรงต่อไปอีก ๑ วัน

ส่วนในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ มิ.ย. ๕๗ ร่องมรสุมจะมีกำลังอ่อน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลงเป็นปานกลาง แต่จะยังคงทำให้ด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๑๐๗.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

/ ๓.ข้อมูลปริมาณน้ำฝน...

 

--

 

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. – ๑๗ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะมะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๘.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นางอารี สิทธิสาร)

- บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

- บ.คลองวาย ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายปัญญา โรยสุวรรณ)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.มือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิชติ ปานหิรัญ)

- บ.วัดป่า ต.ฝายทอง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสถิตย์ ลู่ต่าม)

- บ.แกลง ต.วังแส้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนิท หัสกุล)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

-  ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๑  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายธงชัย หอมหวาน)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากบางพื้นที่ของภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย มีปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วัน มากกว่า ๓๐๐ มม. ประกอบกับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย  
  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS