กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:38

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ ที่ระดับผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Maricopa, California ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๗ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๑๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย แต่จะยังคงทำให้ด้านตะวันตกของประเทศ และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๓๒.๙. มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. – ๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะมะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๓.๔ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายมนตรี เกสโร)

- บ.แม่รากเหนือ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๘ มม. (นายประนอม หลักแหลม)

- บ.บางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายชัย เพิ่มพูล)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายยงยุทธ สอนจิ๋ว)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

            - บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

            - บ.บางสังโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเสก จรรยา)

            - บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายสำรวย มากมี)

            - บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

           - บ.ทุ่งกบิล ต.คลองพูล อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสัมฤทธิ์ บริบูรณ์)

- บ.ร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมหวัง อินแผง)

- บ.สร้างหอม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายสมชาย หาสี)

- บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายปัด ธรรโม)

- บ.เขาลอย ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประชน เขียวภู่)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายธงชัย หอมหวาน)

- บ.ไร่ขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.บางสอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS