FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:33

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๒๓

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

          ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๑๔

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๔.๐๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีคลื่นสูง ๒ -๓ เมตร และในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๓๗.๕. มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. – ๑๙ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะมะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๑.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕

            - หน่วยพิทักษ์ อช. ที่ กช. ๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

   - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอำนวย ภูธร)

- บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจำนง แท่งทอง)

- บ.น้ำปาน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นายต้อย นันทะสาร)

- บ.หนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเสาร์ สีทา)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเจริญ นันตา)

          - บ.ใหม่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางพิศมัย พุมมีดี)

        - บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดราธานี วัด ปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ พรหมสุข)

- บ.ปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบรรเจิด ยิ้มมาก)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายเฉลียว ภูนันคำ)

- บ.ศรีบุญเรือง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิชิต ลาพิง)

- บ.ห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิ)

- บ.นาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ (นายอินทร หนักแน่น)

- บ.กาใส ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ (นายปลั่ง สมณา)

- บ.โป่งวัว ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทุน มธุพจน์)

- บ.ใหม่สามัคคี ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสุจิรา แป้นทะเล)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมานะ สะมาสี)

- บ.ห้วยไห ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันแก้ง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดอ่อน (นายระพี น้ำจันทร์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel