กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศชื้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:10:38
 
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศชื้น_นายสุวรรณ นิลคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS