FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:30

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๒.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๖.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Izu Islands, Japan region ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๑๕

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๙.๑๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลง ส่วนบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร สำหรับในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๒๘.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.  
-ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะมะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นาประเทือง ศรีสะ)

       - บ.ซำหวายพัฒนา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเภา บุญลือ)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.สะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเทียน อินจิโน)

           - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมชาย คชสิงห์)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศักดา แดงจบ)

 - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลอย ปาคา)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

 - บ.ห้วยหม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายยอดยิ่ง แซ่จง)

- บ.ม่วงสามปี ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เทียมเพชร)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ์ นิลคง)

           - บ.กกเต็น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำลอง จันทษี)

- บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายถวิล สีจางวาง)

- บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

- บ.วังใหม่ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแก่น กุลด้วง)

- บ.หนองแห้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเมืองสิงห์ มงคล)

- บ.ปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงกรานต์ ศรีเจียม)

- บ.หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดหลัว ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร บุญล้น)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสงเคราะห์ ประจง)

- บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร สันพูม)

- บ.เหนืองคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีมฝนตก (นายสะมะแอ โหดหมาน)

- บ.คึกคัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (เจ้าหน้าที่ ทธ.)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel