กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๕.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Bandar-e Ganaveh, Iran ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๒๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๕

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๕.๔๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทุกภาคของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.อุบลราชธานี ๒๕.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. – ๒๑ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑.๔ มม.

 

 

 - ๔.เครือข่ายกรมฯ...

 

 

 

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายกิตติศักดิ์ พรหมพินิจ)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.บางสันโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุเทพ ชำนิ)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิทธ์ วรรณลา)

- บ.จำปานวง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศระสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางเฉลียว วงศ์มา)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑.๕ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.วังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช่าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสำเริง กาฬษร)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถ่อน สระพล)

- บ.สบสา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายศราวุฒิ แสนโยเมือง)

- บ.แม่รากเหนือ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายคำ พลฤทธิ์)

- บ.ฟากท่า ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง ณะสิงห์)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวน ชอบธรรม)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายวัชระ ประมวล)

- บ.ห้วยป่าปก ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางอุไร แห้วเพ็ชร)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นางศรีไพร บูลผกา)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร สันพูม)

- บ.มะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุทิน สายสกล)

- บ.ทุ่งตาเพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีฝนตกปรอยๆ (นายเฉลียว วงศ์สวัสดิ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS