กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เทอดชาติ ม.10 ต.ชาติตระการ อ.บ่อภาค จ.พิษณุโลก_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:31:58
 
บ.เทอดชาติ ม.10 ต.ชาติตระการ อ.บ่อภาค จ.พิษณุโลก_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางพัชรี หลักคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS