กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:12:18
 
บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายทองสุข ศรีบุญเรือง 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS