FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ 23 มิ.ย. 2557 19:51:43

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และตราด  เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภออำเภอเมือง พะโต๊ะ สวี ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมืองระนอง กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร ยังคงมีฝนตกหนัก และตกต่อเนื่องอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น เริ่มมีน้ำป่าไหลหลาก          และมีดินไหลในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยา     กรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและ วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่า     ไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๙.๓๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel