กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับกับหยุดทั้งวัน ขณะนี้ยังคงมีฝนตกปรอยๆ อยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:50:31
 
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับกับหยุดทั้งวัน ขณะนี้ยังคงมีฝนตกปรอยๆ อยู่_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS