FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:31
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ ในพื้นที่ จ.ชุมพร ระนอง และตราด โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิ.ย. ๕๗

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

๑๒

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่     ๒๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๕.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Raoul Island, New Zealand ไปทางทิศใต้ค่อนไป         ทางตะวันออก ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๒๙

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๖

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๗.๑๗ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๑.๙ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ชุมพร ๕๖.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. – ๒๔ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- หมู่บ้านคีรีวงศ์ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖.๖ มม.

 

 - ๔.เครือข่ายกรมฯ...

 

 

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุพจน์ บุญเฉลียว)

- บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายพรศักดิ์ ภิรมย์)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๒ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางอารี สิทธิสาร)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศักดา แดงจบ)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายถ่อน สระพล)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพงษ์ คำเขียว)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแก้วสุริยา บุญสมยา)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสนิท วิเชียร)

- บ.ทับเหนือ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.หนอง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประจันทร์ วรรณพร)

- บ.จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายมณี ปฎิเสน)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อปา)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกเล็กน้อย (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ ภิรมย์โพล้ง)

- บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.ปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสายรุ้ง ถาสุด)

- บ.สุ่งเจริญ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีแดด (นายอาคม ศรีรัตนะ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๕๐ มม. ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออก ภาคใต้ ในหลายพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประกอบกับในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel