กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:54:22
 
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเป็นช่วงๆ _นายเสรี บุรีรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS