FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:21

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ ในพื้นที่ จ.ชุมพร ระนอง และตราด โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิ.ย. ๕๗

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๒๕

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔๗.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่  ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Norsup, Vanuatu ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. - ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๓๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๖

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๓๗ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๗ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้
ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก      สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.กำแพงเพชร ๔๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. – ๒๕ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ้านห้วยเรือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕

 - บ.ปรายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๙ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

           - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสรี บุรีรัตน์)

           - บ.หินสอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.นาใน ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกษมสุข ท้าวแก้ว)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชำนาญ อุ่นขาว)

       - บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

          - บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

         - บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพรศักดิ์ ภิรมย์)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม. (นายขจร ประเสริฐศรี)

           - บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

            -บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.แม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญหลง ชุมภู)

- บ.จอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสว่าง คำภีระ)

- บ.ท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ เรือนอ้า)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจีระ ขัดสาย)

          - บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสาเก ชาญชิต)

           - บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายแอบ ชำนาญนา)

- บ.ชุมชนกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบรรจง เหล่าเจริญ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระ วังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

     เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตราด ชุมพร ระนอง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel