กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศเย็นนี้ฝนตกช่วง10โมงตกปรอยๆขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 16:30:28
 
บ.ทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศเย็นนี้ฝนตกช่วง10โมงตกปรอยๆขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายสมพงษ์ หงษ์หิรัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS