กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:08

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๕.๔๖ น.ตามเวลาประเทศไทยห่างจากRaoul Island,New Zealand ไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก ๑๐๗ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. - ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๓๓

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๖

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๐.๒๓ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน คลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ส่วนในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ร้อยเอ็ด ๔๒.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕.๔ มม.
๔. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕
- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี)

บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- .ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๖ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายพูล หนูพัฒ)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอ่ำ ธนู)

 - บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระนาด อ.แม่ระนาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.ป่าบง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจิตร นันทร)

- บ.สันป่าปอ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทองพันธ์ ไชยรัตน์)

- บ.อ่างกาน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายพงษ์ศักดิ์ วนาลัย)

- บ.ห้วยหลวงพัฒนา ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ จะทอ)

- บ.หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

- บ.ปางไฮ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำตอง)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตก อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายพัฒนา แซ่ฟุ้ง)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.กลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเสมา ก้อนแก้ว)

- บ.นกงาง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายรุ่งนที สุขเกษม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.โล๊ะคุหยง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดหลัว ไม่มีฝนตก (นายสนิท สำหนาว)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๕๐ มม. ในหลายพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของภาคตะวันออก ประกอบกับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS