FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 09:30:36

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดตราด และจันทบุรี เฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด และอำเภอขลุง เมือง มะขาม จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และวัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วัน ได้มากกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งยังคงมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel