FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:24:00

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ทธ.ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ ในพื้นที่ จ.ตราด และจันทบุรี โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิ.ย. ๕๗

- วานนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๗) เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อ.บ่อไร่ และอ.เมือง ส่งผลให้สะพานไม้ห้วยบอนขาด ซึ่งเป็นทางเข้าพื้นที่การเกษตร ม.๓ ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด (ที่มา: ปภ.)

            ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

  .- .(ปานกลาง)

-

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่  ๒๗ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๖.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Langston, Oklahoma ไปทางทิศใต้ ๖ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

          ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา(รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. - ๒๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๓๕

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๑๑ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี AfterShock ขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกเว้นแต่ภาคใต้จะมีฝนน้อย ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และ อ่าวไทยตอนบน คลื่นลมมีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิ.ย. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณพื้นที่รับลมมรสุม และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุโขทัย ๔๒.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. – ๒๖ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ้านห้วยเรือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองเสม็ด ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางฉลวย นีละจินดา)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.มาบตารอด ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทวน วงศ์ประจิม)

- บ.เกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอิฐ ภูมิคอนสาร)

- บ.คลองเคย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายคนึง กรกิ่ง)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็นสบาย (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.เกาะทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ สมนา)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อป่า)

- บ.เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นางเกษแก้ว มโนใจ)

- บ.โป่งป่าแขม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายธีรพล มอโป)

- บ.ฮ่างต่ำ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโสภณ หงษ์ประสิทธิ์)

- บ.ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวิทยา กมลเจริญรัตน์)

- .หนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝน (นายอดิพงษ์ ง่ามเข็มทอง)

- .สันเก้าก้อม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.น้ำขาว ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางอัญชลี เณรแก้ว)

- บ.ราวปลา ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายนิพล คุณสิทธ์)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมโชค หวานฉิม)

          - บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพรชัย ศรีษา)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel