กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เวียงหวาย ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:39
 
บ.เวียงหวาย ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 4.6 ริกเตอร์  วัที่ 26 มิ.ย. 57 เวลา 16.29 น.และ 3.1 ริกเตอร์ วันที่ 27 มิ.ย. 57 เวลา 01.00 น. รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย_นางเกษแก้ว มโนใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS