กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๘.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่     ๒๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Raoul Island, New Zealand ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. - ๒๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๓๘

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๓.๔๓ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนน้อย สำหรับทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๑ – ๒ เมตร ส่วนในช่วงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณพื้นที่รับลมมรสุม และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.เลย ๑๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. – ๒๘ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๑.๖ มม.

 

- . เครือข่ายฯ...

 

 

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.นาตราว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเหลี่ยม ธรรมพร)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.วังผาดำ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก ร้อนอบอ้าว (นายแพนศักดิ์ ฉายดิลก)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีเมฆบางส่วน (นายถวิล สีจางวาง)

- บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายทวีศักดิ์ แก้วยศ)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายจิตร วงศ์กำ)

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ มาโพธิ์)

- บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.งิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายบุญหลง แสนคำ)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายธียุทธ อุทธาปา)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.คลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสิริชัย วงษ์น้อย)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.นางาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายอุดร แก้วประกอบ)

- .คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน มีลมแรง (นายสมพงษ์ บ๊ะวงศ์)

- .เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.ดอกประดู่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายตาแอ๊ด วงศ์สวัสดิ์)

- บ.กอบแก้ววัฒนาภิบาล ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางนิภา บุญช่วย)

 - บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุชสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เทพทอง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS