FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:10

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

             ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๙ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

  .- .(ปานกลาง)

-

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Mount Pleasant, Utah ไปทางทิศใต้ ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. - ๒๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๔๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๕.๒๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่รับลมมรสุมของภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา จ.อุบลราชธานี ๕๑.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. – ๒๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- วัดดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔.๘ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ซำหวายพัฒนา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเภา บุญลือ)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายมนูญ เงินถม)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายจรัญ เลียงจิรการ)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.ลิใข่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายโยธิน วุฒิบุญชัย)

- บ.หัวน้ำพัฒนา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนวย พรมสอน)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.กระบกคู่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายฉลวย ทองภาพ)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- .เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธวัช วโรดม)

- .เขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก (นายสวัสดิ์ แซ่หลี)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศักดิ์ชาย สิงโต)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายพนา หัสคุณ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายตรวจ สนเถ็ง)

 - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อยเป็นช่วงๆ (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เขาตะเภอทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายประทีป ภูมิรักษ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel