FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 30 มิ.ย. 2557 08:30:09

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๙.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ของ Ierapetra, Greece ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๔๔

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๘ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร อุบลราชธานี. ๑๐๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- วัดพระใหญ่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑.๒ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.แม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสายันต์ ขันทะบุตร)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

- บ.แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายแอบ ชำนาญนา)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑ มม. (นายวิชัย บุญบุตร)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายพรศักดิ์ ภิรมย์)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.หนองหญ้าโค้ง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสาน จันทร์คำสา)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเล็ก คำแก้ว)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.คลองจั่น ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสอาด เพ็ชรอ่อน)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.วังใหม่ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายแก่น กุดด้วง)

- บ.กันฝาย ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อฝนตกหนักตั้งแต่วานนี้ (นางจินตนา แบ่งกันยา)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วง ๒ – ๓ วันนี้

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel