FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 1 ก.ค. 2557 08:28:28

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๒

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔. ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๔.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ของ Muara Siberut, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๔๗

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๙.๕๗ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย          และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.นครพนม ๘๘.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒.๒ มม. 

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.หนองกุง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายถวิล พิลาคำ)

- บ.ปากร่วม ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสำนึก อินทรชู)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.โนนตุ่น ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางบัวเรียน สีคุณ)

- บ.หินสอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.บางสังโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุเทพ ชำนิ)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอดุลย์ ศรีสืบวงษ์)

- บ.น้ำอ้อม ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิเชียร ตุ้มทอง)

- บ.หินโง่น ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร สุขมา)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.หนองสำโรง ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย นาคเทศ)

- บ.วังหมอ ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประพัฒน์ เนื่องหล้า)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วง ๒ – ๓ วันนี้
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel