กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าส้าน ม.2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:54:58
 
บ.ป่าส้าน ม.2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายจันดี ภิระบรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS