FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 2 ก.ค. 2557 08:38:02

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔. ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๙.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่     ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒๓.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกของ Makurazaki, Japan               ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๕๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๖ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่     หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์       เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ ๓ – ๕ ก.ค. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สุรินทร์ ๔๙.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. – ๒ ก.ค. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- วัดพระใหญ่ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕.๔ มม.

- . เครือข่ายฯ...

 

 

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ป่าส้าน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจันดี ภิระบรรณ)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญมา อินต๊ะ)

- บ.กรอกสะแก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นางละอองดาว แก้วคำ)

- บ.ห้วยไร่ ต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายอ้าย มะโนใจ)

- บ.น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายกระจ่าง ชัยมณี)

- บ.ผ่านศึก ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก (นายสาคร ศรีเสนา)

- บ.พญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายปะหยี ปะดู่)

- บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายทองสุข ศรีบุญเมือง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.เขาตลาด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง  มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายทองดี อุดม)

- บ.ไทรงาม ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางจรรยา กุลสุวรรณ)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศดี (นายสำราญ สีดาหอม)

- บ.หนองน้ำดำ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายดาวรุ่ง หล่ำค้าขาย)

- บ.พุพลูล่าง ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสิน พันธุยา)

- บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายนัด หล่ออินทร์)

- บ.น้ำกุ่ม ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายอาทิตย์ แก้วทินสาน)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายชาญชัย ศรียาภัย)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                    เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel