กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:21:29
 
บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายทองสุข ศรีบุญเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS