FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 3 ก.ค. 2557 08:30:33

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

             ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔. ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๒.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกของ Naze, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๓ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๕๓

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒๑.๐๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๑.๘ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๑ – ๒ เมตร 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.บุรีรัมย์ ๓๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. – ๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีฝนตกในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมวลดิน

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.เขาช้าง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นางกาญจนา รักษา)

- บ.ท่าปลาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายประยูร ปิมปา)

- บ.ป่าเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุคำ วินัน)

- บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.น้ำขุ่น ต.น้ำขุ่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญไผ่ ทิวดำ)

- บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญมี ผงธุลี)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง ไม่มีฝนตก (นายพงษ์ศักดิ์ ชุมแสง)

- บ.ป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆครึ้มอยู่บ้าง มีแดดอ่อน ไม่มีฝนตก (นายเสมอ คุ้มทอง)

- บ.เนินขาม ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง ไม่มีฝนตก (นายสมถวิล ตาไธสง)

- บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง ไม่มีฝนตก (นายสำราญ สีดาหอม)

- บ.ห้วยเกษียรน้อย ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายสีไพร หนูพันธ์)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนพดล พรรณศรี)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ คำเขียว)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายถาวร เยาว์เหมือน)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก (นายเนือง สรหงษ์)

- บ.ไสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ชัยศิริ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel