FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 4 ก.ค. 2557 09:11:34

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๕.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Abepura, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๕๖

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๑.๐๔ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๑.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๑ – ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๒๑.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. – ๔ ก.ค. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- สถานปฎิบัติธรรมพุทธทีปังกร ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราฏร์ธานี วัดปริมาน้ำฝนได้ ๖ มม.

 

- . เครือข่ายฯ...

 

 

 

 

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสงัด เมธวัน)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ห้วยแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายไชโย จันทร์สืบ)

- บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล)

- บ.แม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายอาทิตย์ แก้ววรรณา)

- บ.ซำนกเหลือง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย มีศรี)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายปรีชา จำแน่)

- บ.โล๊ะป่าหาญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสงัด กำวิล)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเจริญ ชูอ่อน)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายถาวร เยาว์เหมือน)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel