กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต _เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย แดดออกอ่อนๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:11:34
 
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต _เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย แดดออกอ่อนๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายบุญจน รัตนสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS