กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:10:24
 
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย มีลมแรง_นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS