FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 6 ก.ค. 2557 10:30:41

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๔๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของ Perry, Oklahoma ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๓๙ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนภาคอื่นๆ ยังคงมีฝนน้อย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๐ ก.ค. ๕๗ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร และพายุไต้ฝุ่น “นอกูรี” (NEOGURI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ ๙ – ๑๐ ก.ค. ๕๗ โดยพายุนี้ ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครพนม ๕๖.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. – ๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี วัดปริมาน้ำฝนได้ ๒๓.๐ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.บางบอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายจรัญ เลียงจิรการ)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๓ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- โรงเรียนบ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.ป่าส้าน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจันดี ภิระบรรณ)

- บ.ขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอ้าย คำปิ่นคำ)

- บ.ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวีระ หวังวนวัฒน์)

- บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ใจชื่นบาน)

- บ.ไร่ใหม่ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประจิน คงมั่น)

- บ.หนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุพล แก่งจำปา)

- บ.หินโง่น ต.น้ำขุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร สุขมา)

- บ.ป่าม่วง ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ บุตรดี)

- บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสิทธิ์ วรรลา)

- บ.เต้าปูนหาย ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย อาจดี)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.ห้วยใต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีฝนตกปรอยๆ (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจริต แสงทอง)

- บ.สุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวิราจน์ เพชรพันธ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel