FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 7 ก.ค. 2557 08:30:15

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๑

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

  .- .(ปานกลาง)

-

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๕.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกของ Ceva-i-Ra,Fiji ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา(รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๘

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๗ เวลา ๒๒.๒๓ น.ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๗ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

 อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นอกูรี”(NEOGURI)บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ ๙-๑๐ ก.ค.๕๗ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ เกาะลันตา จ.กระบี่ ๖๒.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

 . ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. – ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ทีปภาวันธรรมสถาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๙.๘ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.คลองเหลง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.น้ำลัก ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโหล เหลืองตรงกิจ)

- บ.พญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายปะหยี ปะกู่)

- บ.ปราบ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอภิชาติ กามูจันทรดี)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.ห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมควร ศรีแสง)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายอดุลย์ ศรีสืบวงศ์)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ทับม่าน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประเสริฐ ตันยอด)

- บ.ผาลาด ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสำรวย จันทร์มา)

- บ.หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.นาฝายใต้ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยศ นาคเอี่ยม)

- บ.ยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมานพ ศิลปี)

- บ.น้ำใส ต.น้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางสาวจิราพร แก่นสาร)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel