กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาฝายใต้ ม.2 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:04:02
 
บ.นาฝายใต้ ม.2 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายยศ นาคเอี่ยม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS