กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันกลาง ม.2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:40:47
 
บ.สันกลาง ม.2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ_นายกรีฑา ศรีสุราษฎร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS