กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:02:37
 
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายลิขิต หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS