FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 8 ก.ค. 2557 07:45:59
 
บ.บางสังโต้ง ม.3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย_นายสุเทน ซำนิ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel