กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไชยปราการ ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:24:12
 
บ.ไชยปราการ ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆอยู่_นายชัชภณ ศรีอารยกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS