กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยายเหนือ ม.2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยตลอดทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:33:04
 
บ.ยายเหนือ ม.2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยตลอดทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นางเสนีย์ นันชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS