กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไฮ ม.4 ต.แม่เเรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:00:57
 
บ.ปางไฮ ม.4 ต.แม่เเรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกเป็นช่วงๆ_นายอเนก อินต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS