กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมแรง มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:36:24
 
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมแรง มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน_นางระพี น้ำจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS